De Kernvisie methodiek is speciaal ontwikkeld voor kinderen op de basisschool die visueel en gevoelsmatig denken. Zij denken vanuit een geheel voordat zij in stapjes te werk gaan. Zij denken associatief, en leggen dus veel linkjes met alle informatie die zij in hun hoofd hebben zitten, en kunnen daardoor chaotisch overkomen of lastiger te volgen zijn. De visueel ingestelde kinderen denken snel en in beelden, zijn initiatiefrijk en hebben een grote verbeeldingskracht. Ze zijn daarentegen ook snel afgeleid. De meer gevoelsmatige denkers zijn rustiger, gevoeliger, en hebben over het algemeen meer verwerkingstijd nodig om informatie tot zich te nemen. Hierdoor lijkt het soms alsof ze niet aan het werk zijn, terwijl zij juist druk bezig zijn om alles via hun rijke binnenwereld op te nemen. Wat beide types kenmerkt is dat ze geneigd zijn over meer na te denken dan alleen hetgeen wat hen gevraagd wordt. Een simpel antwoord is haast uitgesloten, want hun brein heeft nog tien invalshoeken en oplossingen bedacht.

Deze manier van denken staat haaks op de lineaire manier van denken die veelal in het onderwijs wordt toegepast: de manier van stapsgewijs leren om daarna tot het geheel te komen, en werken via logica, ‘stampen’, en (spellings)regels. De visueel en gevoelsmatige denkers zijn juist gebaat bij leren en onthouden door te zien, doen en te ervaren.

De beelddenkers en gevoelsmatige denkers kunnen hierdoor moeite hebben om mee te komen in de klas. De tijdsdruk, de (spellings)regels kennen maar niet weten hoe ze toegepast worden, en het gebrek aan automatiseren maakt dat zij niet goed scoren bij toetsen. Concentratieproblemen en tegenvallende prestaties kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld en faalangst. Dit, terwijl ze hartstikke intelligent zijn, alleen komt het er niet uit.

Om hen te begeleiden heb ik de opleiding tot Kernvisie coach gevolgd bij Wim Bouman, oprichter van de Kernvisie methodiek (zie ook www.kernvisiemethode.nl voor meer informatie). Hiermee kan het kind zijn/haar visuele talent juist als kracht inzetten bij het leren. Door bijvoorbeeld met woordbeelden te werken en deze in het lange termijngeheugen te plaatsen, kunnen ze blijvend worden gereproduceerd (ofwel het ‘automatiseren’). Spelling, rekenen en (begrijpend) lezen worden met deze methode behandeld. De inhoud van deze basis lesstof is hetzelfde, maar blijft nu wél beklijven omdat de aanreiking ervan beter aansluit op de visuele en gevoelsmatige denkwijze van het kind.

Je kind krijgt door hoe het handig gebruik maakt van zijn/haar denkwijze en ontdekt dat het wél goed kan leren.

Hoe ziet zo’n Kernvisie traject eruit?

Na het intakegesprek volgen zo’n 6-8 coachingsessies, waarin jouw kind de technieken rondom deze methode zichzelf eigenmaakt. In de sessies werken we aan zowel de lesstof als concentratieverbetering, en een positiever zelfbeeld. Tussen de consulten liggen steeds 3 weken, zodat je kind de gelegenheid heeft om het geleerde zichzelf eigen te maken. Er is altijd één ouder aanwezig bij de sessie, zodat je je kind in de tussenliggende weken kan begeleiden met datgene wat er in de sessie is besproken. Resultaten zijn snel merkbaar. Hiermee zal je kind ontdekken dat leren weer leuk kan zijn en neemt het zelfvertrouwen toe.

Neem gerust contact op voor meer informatie over het traject van de Kernvisie methodiek.

Het boek ‘Krachtig anders leren’ van Wim Bouman waarin de Kernvisie methode wordt toegelicht.